Fokus: NätOm nät
Nätverksamheter

1. Tele-/ datorkom.
    och post

    Relationer till:
   - Ledning
   - Skydd
   - Nät
   - Försörjning
   - Kultur

2. Energi och
    transporter

    Relationer till:
   - Ledning
   - Skydd
   - Nät
   - Försörjning
   - Kultur


www.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson