Samband inom skyddssektorn

Fokus: Hälsa och miljö

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Skydd

 
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
NFC
Rättsmedicinalverket

Hälsa och miljö:

Avfallshantering:
Stena Recycling
Veolia/Hans Andersson
Recycling

   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Skydd mot allvarligare olyckor
eller naturkatastrofer:
Katastrofpsykiatri...
   
   
   
   
   

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Brott mot barn

Hälsa och miljö:

Barnsjukvård:
Akademiska barnsjukhuset
Astrid Lindgrens barnsjukhus

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Äldresjukvård:
Geriatrik

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
- FN:
UNODC

- Europol:
Drug trafficking

- Sverige:
Narkotikabrott/Polisen
Droger/Tullverket

Hälsa och miljö:

Behandling vid missbruk
   

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Hälsa:
Katastrofmedicinskt
centrum

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
- Anlagda bränder:
Polisens arbete

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Hälsa och miljö:

Beredskap vid värmebölja

Beredskap inför skred
och ras:
SGU
SGI
Lantmäteriet
   

Säkerhet och rättsväsende:

Militärt försvar:
Environmental impact of war
Biological warfare

Brottsbekämpning:
Miljöbrott
Mark- och miljödomstolar

Hälsa och miljö:

Miljömedicin...

Säkerhet och rättsväsende:

Illegal jakt eller handel
med vilda djur:
WWF

Brottsbekämpning:
Artskyddsbrott

Hälsa och miljö:

Säkerhet och rättsväsende:

Brottsbekämpning:
Djurplågeri

Hälsa och miljö:

   
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa och
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson