Samband inom skyddssektorn

Fokus: Hälsa och miljö

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Hälsa och miljö
Skydd

 

Fri- och
rättigheter

Hälsa och miljö

   
   

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
NFC
Rättsmedicinalverket

Hälsa & miljö:

Miljöarbete och avfalls-
hantering inom sjuk-
vården:
Socialstyrelsen
Farligt avfall inom sjukvården
   

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
- Skydd mot allvarligare olyckor
  eller naturkatastrofer:
  Katastrofpsykiatri

Hälsa & miljö:

   
   
   

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
FN:
UNODC

Sverige:
Narkotikabrott

Hälsa & miljö:

   
   

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
Brott mot barn

Hälsa & miljö:

Barnsjukvård:
Akademiska barnsjukhuset
Astrid Lindgrens barnsjukhus

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Äldresjukvård:
Geriatrisk specialistvård
   

Fri- & rättigheter:

Hälsa & miljö:

Skydd mot naturkatastrofer:
EU:
Humanitarian aid &
civil protection

   

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
- Anlagda bränder:
Polisens arbete
MSB

Hälsa & miljö:

   

Fri- & rättigheter:

Militärt försvar:
Environmental impact of war
Biological warfare

Brottsbekämpning:
Miljöbrott
Mark- och miljödomstolar

Hälsa & miljö:

NIEHS, USA
Arbets- och miljömedicin
Institutet för miljömedicin

Fri- & rättigheter:

Illegal jakt eller handel
med vilda djur:
WWF

Brottsbekämpning:
Artskyddsbrott

Hälsa & miljö:

Fri- & rättigheter:

Brottsbekämpning:
Djurplågeri

Hälsa & miljö:

   
   

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
 - Hälsa &
   miljö

Nät
Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson