Samband mellan Energi & transporter och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Energi och transporter
Försörjning

 
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruk, fiske, livsmedel.
FAO energy - food

Råvaror och material:
SKGS
Energifrågor inom stålindustrin

IT/software:
Oracle Netsuite

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
UK:
OIES

Sverige:
KTH
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet

Fler utbildningar:
Energiutbildningar
Elektroteknik
Miljöteknik

Energiforsk

Referenser:
Energy

Arbetsmarknad:
- Fack:
Seko
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Elektronik, datorer, IT:

System för styrning och
övervakning:
SCADA

Kraftteknik:
ABB
Siemens
General Electric

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Elektroteknik

Referenser:
Electricity

Yrken:
Yrken inom elbranschen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Hydroelectric power
Vattenkraft.info
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kärnteknik:
Westinghouse
Studsvik

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Nuclear power
Kärnkraft i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:

Vindkraft:
Vestas
Sinovel
Goldwind
Siemens Gamesa

Solenergi:
Sunpower
Suntech
First solar
Sharp solar
Yingli solar
Svesol
Soltech Energy

Vågenergi:
OPT

Kompetens & arbetskraft:

FoU:
Vindkraft:
Vindforsk
Vindkraft m m

Referenser:
Wind power
Solar energy
Wave power
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik,
transportmedel:
Miljöfordon
Hybrid vehicle...
Electric car...
Fuel economy

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Fjärrvärme
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Anläggningsteknik:
Offshore-technology...
Hydrocarbons-technology...

IT/software:
SAP

Kapital/aktiemarknad:
Lundin Petroleum

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
The largest oil and gas
companies

Natural gas
Oil refinery
Coal
OPEC

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
PAF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruk, skogsbruk, miljö:
Energigrödor...

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
Bioenergi

Referenser:
Biofuel
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Bygg- och anläggningsindustri:
Ombyggnad Slussen

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

IT/software:
Oracle Netsuite
SAP
JDA
Infor
GS1

Säkerhetsprodukter:
Consilium...

Försäkringar:
Transportförsäkringar

Marknadsföring och reklam:
Mässan Logistik och transport

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
CSCMP
Chalmers
Linköpings universitet
Lunds universitet
Logistik Silf
TFK
VTI
Plan

Fler utbildningar:
Fordon/transport
Logistik

Referenser:
Logistik:
- Encyclopedia Britannica
- Wikipedia

The Geography of Transport
Systems


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Transportföretagen

- Fack:
Transportarbetarförbundet
Seko

- Yrken:
Transportyrken
Logistiker

- Lediga jobb:
Careerjet
Blocket jobb
Metro jobb
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Intelligent transportation
system

Road Traffic Control
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Transportmedelsindustrins
leveranser:
Personbilar, lastbilar m.m....

Försäkringar:
Tff

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Trafikskolor

Arbetsmarknad/yrken:
Yrkesförare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Motorvägar:
Motorvägar i Sverige

- Broar:
Lista över broar i Sverige
List of Famous Bridges

Arbetsmarknad/yrken:
Snöröjare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

IT/software:
Sap - Railways

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
European Rail Traffic
Management System


Rail Traffic Control
GSM - MobiSIR
Järnväg.net
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Råvarutransporter med
järnväg:
Green Cargo

Transportmedelsindustrin:
Tåg m.m....

Kompetens & arbetskraft:

Referenser, Wikipedia:
- Spårväg:
Göteborgs spårväg
Spårvagnstrafik i Stockholm

- Tunnelbana:
Stockholms tunnelbana
Londons tunnelbana
Tokyos tunnelbana
Moskvas tunnelbana
New Yorks tunnelbana

Arbetsmarknad/yrken:
Järnvägsyrken
Tunnelbaneförare
Spårvagnsförare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Fastighetstjänster:
Jernhusen

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Sveriges järnvägsnät

Arbetsmarknad/yrken:
Se Järnvägsyrken ovan.
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och yrken:
SUI
Sjöfart

Referenser:
VHF-radio
Marine Traffic Control
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Några industribranschers
beroende av sjöfart:

Se vidare...

Aktiemarknad:
A.P. Möller - Maersk
Concordia Maritime
Wallenius Wilhelmsen

Försäkringsverksamhet:
IG P&I
Skuld
The swedish club
IOPCF - oljetankers


Sjöfartens beroende av:
fartyg

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
- Fack:
SBF

- Yrken
Sjöyrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Skogsprodukter:
Göteborgs hamn

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Lista över Sveriges
största hamnar

Suez canal
Panama canal
Nordens alla kanaler
Kanaler i Sverige

Arbetsmarknad:
- Fack:
Svenska hamnarbetar-
förbundet


- Yrken
Hamnarbetare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Transportmedel/flygplan m.m.:
Se vidare...

IT/software:
Sap - Airlines

Kapital/aktiemarknad:
SAS
CTT Systems

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Flygtorget.se

Arbetsmarknad:
- Fack:
Svensk pilotförening

- Yrken:
Pilot
Styrman
Flygvärdinna
Flygmekaniker
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kapital/aktiemarknad:
Avtech Sweden

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Air Traffic Control
Airport security

Arbetsmarknad/yrken:
Flygledare
Trafikassistent
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Fastighetstjänster:
Prologis

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:

Se Logistiker ovan.
Lagerarbetare m.m.
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Hotell/Event/Turism

Referenser:
World Travel Guide
Lonely planet
Swansons Amerikaresor
Res.se
Bokus/Topp 10 reseguide
Adlibris reseguider

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Visita

- Yrken:
Yrken inom turism
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Textil/tvätt/hotell:
Berendsen

Transportmedel/
Husbilar och husvagnar:
Forsbergs Fritidscenter
Husbilslandet

Fastighetstjänster/hotell:
Pandox
Balder
Strawberry Properties
AFA Fastigheter

Aktiemarknad:
Scandic Hotels Group

Valutamarknad:
Finansportalen
Convertworld

Kompetens & arbetskraft:


Arbetsmarknad:
- Fack:
Hrf

- Yrken:
Hotellyrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Guide
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Energi &
   transporter

Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson