Samband mellan Energi & transporter och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Energi och transporter
Försörjning

 

Produkter
och kapital

Kompetens &
arbetskraft

   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruk, fiske, livsmedel.
FAO energy - food

Basindustri:
SKGS
Energifrågor inom
stålindustrin

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och forskning:
UK:
OIES

Sverige:
KTH
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Fler energiutbildningar...

Energiforsk

Referenser:
Energy

Arbetsmarknad:
- Fack:
Seko
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kraftteknik:
Power-technology
ABB
Siemens
General Electric

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Elektroteknik

Referenser:
Electricity
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Hydroelectric power
Vattenkraft.info
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kärnteknik:
Westinghouse
Studsvik

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Nuclear power
Kärnkraft i Sverige
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:

Vindkraft:
Vestas
Sinovel
Goldwind
Siemens Gamesa

Solenergi:
Suntech
First solar
Sharp solar
Yingli solar
Svesol

Vågenergi:
OPT

Kompetens & arbetskraft:

FoU:
Vindkraft:
Vindforsk
Vindkraft m m

Referenser:
Wind power
Solar energy
Wave power
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi-, miljö-, transport-
teknik:
Miljöfordon
Hybrid vehicle
Electric car
Fuel economy

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Fjärrvärme
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Anläggningsteknik:
Offshore-technology
Hydrocarbons-technology

IT/Affärssystem:
SAP

Kapital/aktiemarknad:
Lundin Petroleum

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
The largest oil and gas
companies

Petroleum companies
Natural gas
Coal
OPEC

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
PAF
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Food versus fuel:
EBTP
Food vs fuel

Jordbruk, skogsbruk, miljö:
Energigrödor

Kompetens & arbetskraft:

Forskning:
Bioenergi

Referenser:
Biofuel
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Bygg- och anläggningsindustri:
Ombyggnad Slussen

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

IT/software:
SAP
JDA
Infor
GS1

Fastighetstjänster:
Prologis

Försäkringar:
Transportförsäkringar

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
CSCMP
Chalmers
Linköpings univ.
Lunds universitet
Fler transport/logistik-
utbildningar

Logistik Silf
TFK
VTI
Plan

Referenser:
Logistik:
Encyclopedia Britannica
Wikipedia

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Transportföretagen

- Fack:
Transportarbetar-
förbundet.

Seko

- Yrken:
Transportyrken
Speditör
Logistiker

- Lediga jobb:
Careerjet
Jobrapido
LetaJobb
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Transportmedel, fordon:
Branschorg.:
Bilsweden
MRF

Företag:
- Lastbilar och bussar:
Volvo group
Volvo lastvagnar
Scania

Försäkringar:
Tff

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Trafikskolor

Referenser:
- Motorvägar:
Motorvägar i Sverige

Arbetsmarknad/yrken:
Lastbilsförare
Bussförare
Taxiförare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Anläggningsteknik:
Roadtraffic-technology

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Transportteknik:
Swedtrain

Datorer och IT:
Sap - Railways

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Transport av skogspro-
dukter, stål m m:
Green Cargo

Kompetens & arbetskraft:

Referenser, Wikipedia:
- Spårväg:
Göteborgs spårväg
Spårvagnstrafik i
Stockholm


- Tunnelbana:
Stockholms tunnelbana
Londons tunnelbana
Tokyos tunnelbana
Moskvas tunnelbana
New Yorks tunnelbana

Arbetsmarknad:
Lokförare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Anläggningsteknik:
Railway-technology
Kirunaprojektet

Fastighetstjänster:
Jernhusen

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Sveriges järnvägsnät

Arbetsmarknad:
Bantekniker/banarbetare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Internationell handel:
Maritime Transportation

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och yrken:
SUI
Sjöfart

Referenser;
- Historia & kulturarv:
Sjöfartsmuseer
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

för transporter av:

- Livsmedel, kylda
   Reefer ship
   Cool carriers
   Limarko Group
   Green Reefers
   Holy House

- Råvaror:
   Clipper
   Golden Ocean
   Lauretzen Bulkers
   DFDS Seaways
   Gearbulk
   Grieg Star
   Torvald Klaveness
   KGJ Cement

- Kemikalier:
   Odfjell
   Stolt-Nielsen
   Team Tankers
   International

   Maersk Tankers

- Utrustning (containers):
   Maersk Line
   MSC
   Unifeeder
   TransAtlantic Container
   DFDS

- Bilar:
   Wallenius Lines
   UECC

Aktiemarknad:
A.P. Möller - Maersk
Concordia Maritime

Försäkringsverksamhet:
IG P&I
Skuld.com
The swedish club
IOPCF - oljetankers

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
- Fack:
SBF

- Yrken
Fartygsbefäl
Maskinbefäl
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Skogsprodukter:
Göteborgs hamn

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Lista över Sveriges
största hamnar

Suez canal
Panama canal
Nordens alla kanaler
Kanaler i Sverige

Arbetsmarknad:
- Fack:
Svenska hamnarbetar-
förbundet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Historia & kulturarv:
Flygmuseer
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Transportmedel & -teknik:
Flygplan
Flygind. - AIA

Datorer och IT:
Sap - Airlines

Kapital/aktiemarknad:
SAS
Avtech Sweden
CTT Systems

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Flygtorget.se

Arbetsmarknad:
- Fack:
Svensk pilotförening

- Yrken:
Pilot
Flygvärdinna
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Air traffic control
Airport security

Arbetsmarknad:
Flygledare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Hotell-, event- och
turismutbildningar


Referenser:
Tourism
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Textil/tvätt/hotell:
Berendsen

Anläggningsteknik:
Hotelmanagement-
network


Fastighetstjänster/hotell:
Pandox
Home properties

Aktiemarknad:
Radisson Hospitality

Valutamarknad:
Finansportalen
Convertworld.com

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Visita

- Fack:
Hrf

Yrken:
Reseledare
Hotell, restaurang,
storhushåll
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Världens sju underverk
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
 - Energi &
   transporter

Försörjning
Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson