Samband mellan Privatliv & identiteter och Skydd

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Privatliv och identiteter
Skydd

 

Fri- & rättigheter

Hälsa och miljö

Mänskliga rättigheter:
The Universal Declaration
of Human Rights


Brottsbekämpning:
Brottsstatistik m m
 
   

Fri- & rättigheter:

Nationell säkerhet:
- Skydd mot störningar i
tele-/-datorkommunika-
tioner, energiförsörjning
eller transporter:
Informationssäkerhet
Elberedskap

- Skydd mot störningar i
försörjningen av strate-
giska produkter:
Livsmedel och dricksvatten

Brottsbekämpning:
Bostadsinbrott
Säkerhetsrådgivning
för privatpersoner

Grannsamverkan

Hälsa och miljö:

Fri- & rättigheter:

Hälsa och miljö:

Hälso- och sjukvård:
Försäkringskassan
Patientavgifter
Högkostnadsskydd

Tandvård:
Tandvårdsstöd

Miljö/avfallstaxor:
Stockholm
Göteborg
Malmö
Andra kommuner

Fri- & rättigheter:

Hälsa och miljö:

Friskvård, kost, skön-
hetsvård:
- Sport och motion
- Kroppsvård
- Rekreation/friluftsliv
   

Fri- & rättigheter:

Ideell verksamhet
avseende:
Nationell säkerhet
Mänskliga rättigheter

Hälsa och miljö:

Djurskydd

Folkhälsa/missbruk

Barnomsorg

Äldre- och handikapp-
omsorg


Stöd åt missbrukare,
hemlösa m fl


Internationellt bistånd

Sjöräddning

Miljövård

Fri- & rättigheter:

Terrorismbekämpning:
IS
al-Qaida

Mänskliga rättigheter:
Religionsfrihet

Hälsa och miljö:

Sociala och humanitära
tjänster/internationellt
bistånd:
Diakonia
Svenska kyrkan

Fri- & rättigheter:

Militärt försvar:
Military History
Svensk militärhistoria
Svenskt Militärhistoriskt
Bibliotek

Statens försvarshistoriska
museer

Krigsarkivet

Gränsbevakning:
Tullmuseum

Brottsbekämpning:
Polismuseet

Hälsa och miljö:

Folkhälsa:
Medicinhistoriska
databasen


Svenska folkets hälsa
i historiskt perspektiv


Digerdöden

Smittorna som dödat
miljoner

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
Kultur
 - Privatliv &
   identiteter


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson