Samband mellan Privatliv & identiteter och Försörjning

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Privatliv och identiteter
Försörjning

 

Produkter och
kapital

Kompetens och
arbetskraft

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & FoU:
Sociologi
Demografi
Kulturgeografi
Antropologi/etnologi

Referenser
avseende ovanstående

Arbetsmarknad
Sociolog
Demograf
Kulturgeograf
Antropolog
Etnolog
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik/
värmepumpar:
Nibe
Thermia värme
Octopus Energi
Fler företag...

Bygg och fastighet/
fastighetstjänster:
Hemnet
Booli
Boupplysningen
Mäklare

Stödfunktioner:
- Juridisk konsultation:
Advokatsamfundet - se
Familjerätt


- Marknads- & opinions-
  undersökningar; statistik:
SCB befolkning
SCB barn och familj
SCB boende

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Familjerådgivare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

- Jordbruk, fiske, livsmedel
- Textil och konfektion
- Bilar m fl transportmedel
- Elektronik, teleteknik,
  instrument.

- Datorer och IT
- Hem- och fritidsprodukter

Begagnat, auktioner:
Blocket.se
Tradera.com
Fler auktioner...

Kapital:
Bolån och försäkringar

Stödfunktioner:
- Marknads- & opinions-
undersökningar; statistik:
SCB konsumentprisindex
SCB hushållens ekonomi
Mäklarstatistik

- Omvärldsbevakning &
  -analys; risk management:
Trendwatching

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Företagsekonomi
Konsumtionskultur
Nationalekonomi
Ekonomisk historia

Referenser:
Microeconomics

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Privatekonom
Nationalekonom

- Lönestatistik:
Svenskt Näringsliv
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Hem- och fritidsprodukter

Kapital:
Aktiemarknad fritidsföretag:
SkiStar

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad/yrken:
Fritidsledare
Fritidspedagog
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruk, fiske, livsmedel:
- Mat och dryck:
Gastronomiska Akademien

Skogbruk:
Världsnaturfonden

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
- Studieförbund:
ABF
Folkuniversitetet
Medborgarskolan
Studiefrämjandet
Stf Vuxenskolan

Referenser:
Ideella organisationer i
Sverige


Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Idea
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Jordbruk, fiske, livsmedel:
Religion and food

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Religion, teologi
Svenska kyrkan

Referenser:
Religion
Religionsfrihet
Frikyrka
Frikyrkosamfund i Sverige
Odins castle
Encyclopedia Mythica

Arbetsmarknad:
- Fack:
Kyrkans Akademiker-
förbund


- Yrken:
Präst och pastor
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Bondepraktikan
Alnarpsmuseerna
Arbetslivsmuseer
Teknik- & vetenskaps-
historia

Näringslivshistoria
Kemins historia
Svenska järn- och stål-
industrins historia

Tekniska museet
Nobelmuseet
Industrihistoria Stockholm
IT-ceum
Statens fastighetsverk

Int. handel/affärskultur:
International Business Culture
and Business Etiquette

Cyborlink
Business Sweden

Marknads- & opinions-
undersökningar; statistik:
Historisk statistik

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Idehistoria
Historia
Ekonomisk historia
Arkeologi

Referenser:
- Svenska
- Svenskar
- Ursprungsfolk: Samer
- Ethnic group
- Världsarv
- Archaeology
- History

- Högtider:
Svenska högtider och
traditioner

Religiösa högtider m m

- Matkulturer:
Svenska köket
Andra länders kök

Arbetsmarknad/yrken:
Historiker
Arkeolog
Antropolog
Etnolog
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
Kultur
 - Privatliv &
   identiteter


Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson

dice