Samband inom försörjningssektorn

Fokus: Produkter och kapital

Relationer till:  Ledning   Skydd   Nät   Försörjning   Kultur
Orelaterat:  Produkter och kapital
Försörjning

 

Produkter och
kapital

Kompetens och
arbetskraft

  Utbildning och FoU:
- Matematik:
   Universitet Sverige

- Teknik & naturvetenskap:
Teknik;
   Sverige
   USA
   Övr världen

Naturvetenskap:
   Sverige
   USA
   Övr världen

Astronomi:
   Sverige

- Ekonomi:
   MBA programs
   MBASkool
   Handelshögskolan i Stockholm
   Ekonomi, Sverige
   Nationalekonomi
   Ekonomisk historia

Referenser:
- Matematik:
Wikipedia
Encyclopedia Britannica
Wolfram MathWorld
S:t Andrews biographies
of mathematicians.


- Företagsrelaterade ämnen:
Expowera

Arbetsmarknad:
Arbetsgivare
Fackliga organisationer
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

FoU:
Rise
Esbri
Svenska uppfinnareföreningen

Arbetsmarknad:
Teknikföretagen
Facken inom industrin

- Lediga jobb:
Arbetsförmedlingen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Energi- och miljöteknik:
Utrustning för eller entreprenad
inom vattenrening

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Vatten - mark, bygg, miljö

Referenser:
Vatten
Vattenverk
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Utrustning, maskiner, verktyg:
Alfa Laval
GEA
LantbruksNet

Förpackningar och förpacknings-
teknik:
Tetra Pak
Dow packaging

Datorer och IT:
SAP - Agribusiness
Oracle - Food and beverage

Aktiemarknad:
Axfood
ICA Gruppen
Carlsberg
Swedish Match

Kreditmarknad:
Landshypotek Bank

Stödfunktioner:
- Marknads- och opinionsunder-
   sökningar:
Food processing's top 100

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
SLU

Referenser:
Agriculture
Economics of coffee

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
SLA
Livsmedelsföretagen

- Fack:
Naturvetarna
SLF
LIVS
HRF

- Yrken:
Naturbruk
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
Sap - Life sciences
Oracle - Biopharma/Medical
device


Aktiemarknad:
AstraZeneca
Active Biotech
Oasmia Pharmaceutical
Swedish Orphan Biovitrum
Orexo
Moberg Pharma
BioArctic
BioGaia
Biovica International

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Bioteknik
Medicin/farmaci

Referenser:
- Biologi och bioteknik:
Biology
Biotechnology

- Biologiska vapen och bio-
  logisk krigföring:
Biological weapon
Biological warfare
Biological Warfare Agent

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Biomedicinsk analytiker
Apotekare och receptarie
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Getinge
Sectra
Elos Medtech
Ortivus
Bio Works Technologies
Bioservo Technologies
Biotage

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Medicinsk teknik
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

FoU:
Swerea

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Industriarbetsgivarna

- Fack:
IF Metall
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Utrustning, maskiner, verktyg:
Husqvarna
LantbruksNet/skog
Pulp and paper technology

Aktiemarknad:
Bergs Timber
BillerudKorsnäs
Holmen
Rottneros
SCA
Stora Enso

Marknadsföring och reklam:
Elmia Wood

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
SLU
Skogforsk
Innventia

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
SLA
TMF
Skogsindustrierna

- Fack:
GS-facket
Naturvetarna

- Yrken:
Yrken inom naturbruk
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
SAP - Fashion

Aktiemarknad:
Björn Borg
Fenix Outdoor
International

Hennes & Mauritz
KappAhl
New Wave
Venue Retail Group

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Textilhögskolan i Boråe
Textil och mode
Smart textiles

Referenser:
Textile industry
H&M
History of Western fashion

Arbetsmarknad:
Teko
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
SAP - Chemicals

Aktiemarknad:
Kemira
Yara International
Trelleborg

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Kemi
Kemiteknik
Teknisk kemi
Swerea SICOMP

Referenser:
Kemi
Chemistry
Chemical industri

Chemical warfare

Arbetsmarknad, arbets-
givare:
IKEM
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
SAP - Mining

Bygg- och anläggningsindustri:
- Branschorganisationer:
Stålbyggnadsinstitutet
Nordic Galvanizers
Swedisol
SBMI
Svensk Betong

Aktiemarknad:
Boliden
Endomines
Lundin Gold
Lundin Mining
Norsk Hydro
Outokumpu
ProfilGruppen
SSAB

Stödfumktioner/
marknadsundersökningar:
SNL Metals & Mining
Roskill
RMG Consulting

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Material- och processteknik,
bearbetning

Swerea MEFOS
Swerea KIMAB
Swerea SWECAST

Referenser:
Metaller och mineral
Metallurgy
Gjutning
Ytbehandling
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Teknikföretagen
Facken inom industrin
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Livsmedelsindustrin:
Alfa Laval
GEA

Skogsindustrin:
Husqvarna

Aktiemarknad:
Alfa Laval
Atlas Copco
Husqvarna
Sandvik
SKF

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Maskinteknik

Referenser:
Svetsning
Hydraulik
Pneumatik
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Livsmedelsindustrin:
Tetra Pak
Dow packaging

Aktiemarknad:
Bong

Kompetens & arbetskraft:

FoU:
Innventia
IAPRI

Referenser:
Packaging and labelling
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Stål:
BBS Halmstad

Datorer och IT:
SAP - Automotive
Oracle - Automotive

Aktiemarknad:
Volvo
Haldex

Management:
- Järnväg:
Atkins

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Farkostteknik

Referenser:
Automotive industry
Hybrid vehicle
Electric car
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Bygg- och anläggningsindustrin:

- Branschorganisationer inom
  energi- och miljöteknik:
STD
SVEP
Svensk Ventilation
VVS-Fabrikanternas Råd
Energi- och Miljötekniska
Föreningen

Installatörsföretagen

Aktiemarknad:
ABB
Studsvik
Malmbergs Elektriska
Fagerhult
Systemair
Nederman

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
KTH
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet
Fler utbildningar

Referenser:
Artiklar om energiteknik

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Installatörsföretagen

- Fack:
Elektrikerna
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Apple
Sony
Philips
Canon
Dell Technologies
Hexagon

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Acreo
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Ericsson
Nokia
Pricer

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
El/elektronik
Lantmäteri, GIS

Referenser:
Electronics
Telefon
GIS
GPS
Automotive navigation
system

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Tieto
Tech Data
HP
IBM
Atea
Axis

Stödfunktioner:
- Managementkonsult-
   tjänster:
Gartner

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Universitet och högskolor:
Data/IT

Artificiell intelligens:
- Uppsala universitet
- KTH
- Umeå universitet
- Luleå tekniska universitet
- Fler AI-utbildningar

Andra utbildningar:
Lexicon
Imego
SICS

Referenser:
Introduction to information
technology

Computer science
Artificial intelligence
Affärssystem

Arbetsgivare:
It & telekomforetagen

Yrken:
Data/IT-yrken
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
SAAB

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
Arms industry
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Assa Abloy
Gunnebo
Consilium

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Electrolux
Nobia
Clas Ohlson

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Inredningsarkitekt

Referenser:
IKEA
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Stödfunktioner/juridisk
konsultation:
Advokatsamfundet - se
Fastighetsrätt

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Bygg/anläggning
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Leverantörer av:
- Råvaror:
Byggmatrialindustrierna

- Energi- och miljöteknik:
Branschorganisationer

Aktiemarknad:
JM
NCC
Peab
Skanska

Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
SCB

Kompetens & arbetskraft:

Referenser:
- Sportanläggningar:
San Siro
Santiago Bernabeu Stadium
Camp Nou
Anfield
Old Trafford
Stamford Bridge
Madison Square Garden
St Andrews
Wimbledon

Arbetsmarknad:
- Arbetsgivare:
Sveriges Byggindustrier
STD

- Fack:
Byggnads

- Yrken:
Bygg och anläggning

- Arbetsmiljö:
Galaxen
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Atrium Ljungberg
Castellum
Catena
Diös Fastigheter
Fabege
Fast. Balder
Fast Partner
Heba
Hufudstaden
Klövern
Kungsleden
Russian Real Estate Inv.
Sagax
Wallenstam
Wihlborgs Fastigheter

Marknads- och opinionsunder-
sökninga; statistik:
Mäklarstatistik
Valueguard
Värderingsdata

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
Fastigo
Fastighetsjobb
Fastighetsförvaltare
Fastighetsmäklare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

1.8 Handel

(produktspecifik handel också del av resp.
 verksamhet ovan och nedan)

   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
SAP - Retail
Oracle - Retail

Aktiemarknad:
- Livsmedel
- Kläder
- Bilar
- Elektronik, datorer, IT
- Hem och fritid

Marknads- och opinions-
undersökningar:
Global Powers of Retailing
Handelns utredningsinstitut

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Försäljning och handel

Referenser:
Walmart

Arbetsmarknad:
- Arb.givare & fack:
Svensk Handel
Handels
Unionen

- Yrken:
Inköpare
Säljare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Marknads- och opinionsunder-
sökningar; statistik:
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandel med tjänster

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
Export/int. handel

Referenser:
International trade
International Trade and
Freight Distribution

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Finans & fastighet

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Finans/analys

Referenser:
Largest financial services
companies by revenue

Largest Banks in the World

Arbetsmarknad:
Finansanalytiker och finans-
ekonom

Mäklare inom finans
Traders och fondförvaltare
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad för
nätmäklare:
Avanza Bank Holding

Kompetens & arbetskraft:

Aktiemarknad för företag
inom utbildning eller arbets-
marknad:
Academedia
Poolia
Uniflex
SJR in Scandinavia
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
SAP - Banking
Oracle - Banking

Aktiemarknad:
Handelsbanken
Nordea Bank
SEB
Swedbank

Kompetens & arbetskraft:

Arbetsmarknad:
BAO
Finansförbundet
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Datorer och IT:
SAP - Insurance
Oracle - Insurance

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Aktuarie

Arbetsmarknad:
AFA
FAO
FTF

Yrken:
Försäkringssäljare och
försäkringsrådgivare

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Aktiemarknad:
Intrum

Kompetens & arbetskraft:

Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur
   
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

IT:
Gartner
SAP
Oracle

Aktiemarknad affärs-
system:
Acando
Tieto
Fortnox
Vitec software group

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning och FoU:
MBA programs
Organisation och ledarskap
Business management
Fler utbildningar...
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Redovisning/Bokföring

Referenser:
Accounting scandals

Yrken:
Revisor
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Affärsjuridik, t ex:
Cederquist
Delphi
Gernandt & Danielsson
Kastell advokatbyrå
Lindahl
Lindskog Malmström
Magnusson
Mannheimer Swartling
MarLaw
MAQS
Moll Wenden
Setterwalls
Vinge
Fler affärsjurister

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Utbildning advokat

Referenser:
Allt om juridik

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Advokatyrket
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Kapital:
- Aktiemarknad för
bevakningsföretag:
Securitas
G4S

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Vaktare.nu
Väktarskolan

Referenser:
Ordningsvakt

Arbetsmarknad:

- Arbetsgivare:
Almega

- Fack:
Transportarbetareförbundet

- Yrke:
Väktare och ordningsvakt
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

S&P Global Market Intelligence

Jordbruk, fiske, livsmedel:
Food processing's top 100

Fastighetstjänster:
Mäklarstatistik
Valueguard
Värderingsdata
Fastighetsbarometern

Marknadsföring och reklam:
IRM

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning & forskning
avseende statistik:
Stockholms universitet
Lunds universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet

Arbetsmarknad:
- Yrken:
Marknadsanalytiker
Statistiker

- Statistik:
Arbetsmarknadsstatistik
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Sveriges Annonsörer

Mässor:
- Skog:
   Elmia Wood

- Förpackningar:
   Scanpack

- Kraftteknik:
   Elfack

- Elektronik:
   SEE Electronics

- Datorer och IT:
   CeBIT
   Forum4it

- Fastigheter:
   Business arena

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning marknads-
föring:
Studentum.se

Referenser:
- Uppslagsverk och ordböcker:
Marketing
Small business marketing
Social media marketing
CRM
History of marketing

- Bibliotek, arkiv, bokhandlar:
Bokmässan i Göteborg

Arbetsmarknad/yrken:
Marknadsförare
Art director
Dekoratör
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Produkter & kapital:

Textil och konfektion:
Swedish Fashion Council

Internationell handel:
Datamyne
Import Genius
Panjiva

Kompetens & arbetskraft:

Utbildning:
Docere
Kairos Future
Wide narrow

Referenser:
Mirum
The Essential Guide to SWOT
Analysis

Risk management guide
Relationer till:
  - Ledning
  - Skydd
  - Nät
  - Försörjning
  - Kultur

Upp


Startsida
Om Hjulet
Ledning
Skydd
Nät
Försörjning
 - Produkter
   & kapital

Kultur

Fullständig
strukturwww.robiza.se
rolf@robiza.se
Copyright
© Rolf Björnson